Ръководство

Структура на Българска федерация по Сумо:

Председател на УС: инж. Борис Навчев
Управителен съвет: Борис Навчев, Христо Христов, Невена Петрова