Ръководство

Структура на Българска федерация по Сумо:

Президент: инж.Борис Навчев
Управителен съвт: Борис Навчев, Христо Христов, Невена Димитрова